SALUTOGENEZA ili STAVOVI KOJI GENERIRAJU ZDRAVLJE

CIJELOVITO ZDRAVLJE POSTIŽE SE USKLAĐIVANJEM DUHA, UMA I TIJELA

Zdravlje je prvo na što pomislimo kada se pitamo što nam je najvažnije od svega. Zdravlje je naš najveći i najosnovnjiji “kapital” ili resursa.

Što je zapravo zdravlje, biti zdrav? Da li se zdravlje definira ne postojanjem patogenog faktora (virusa, bakterije, bolesti) koji se može precizno definirati i liječiti?

U današnje moderno doba ne postoje velike opasnosti od bioloških faktora koji bi nam narušili zdravlje a ipak ljudi sve više koriste lječničke usluge i ljekove. Što je to što čini da se ljudi razboljevaju i zašto se ne mogu izlječiti?

Zdravlje kao pojam ne može se definirati jednom rječenicom, ono ovisi u velikoj mjeri od kulturoloških uvjeta, napretka društva i uvjeta koje pruža određeno društvo, socio-ekonimskih razloga, te velikom mjerom od osobnih stavova i ponašanja.

Čovjek nikada ne može biti potpuno zdrav, no što je zapravo zdravlje? Zdravlje je linija ili “kontinuum” na čijim je krajevima bolest/smrt,  a na drugom kraju  nalazi se zdravlje/sreća. Na kojoj točci te crte se nalazimo, ovisi o puno faktora. Na neke od tih faktora možemo utjecati, neki su uvjetovani društvom ili sistemom, a neki su vezani za određene životne situacije. No točka zdravlja nije fiksna, ona se neprestano kreće po liniji zdravlja, potakuta resursama koje pokrećemo iznutra ili koje nalazimo izvan sebe,  u svojoj okolini. U prošlosti, kad se govorilo o zdravlju, fizičkom ili mentalnim, oslanjalo se pretežno na PATOGENEZU što znači da su se tražili uzroci bolesti a nije se uzimalo u obzir koliko je osoba otporna ili na koji način može iskoristit svoj potencijal da se pomakne sa točke “bolesti” prema kontinuumu zdravlja. (http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-007-5195-8_14#page-1).

 

Salutogenic_Model

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *